• Fra loft til stue

  - et prosjekt for arbeidspraksis for flyktninger

  Integrering - nettverksbygging - referanser

  Team med frivillige og flyktninger, der TID er den viktigste innsatsfaktoren!

  - lære norsk språk og kultur, komme inn og ta en kopp kaffe sammen

 • Våre frivillige som ønsker å arbeide med integrering av flyktninger i nærmiljøet

  Flyktninger lærer av erfarne frivillige

  Klare for oppdrag

  Her er vårt team med erfarne frivillige og flyktninger , med prosjektvestene på - klare for å registrere, fotografere, beskrive gjenstander og ta en kopp kaffe med deg!

  Ullern frivilligsentral

  En god start på et arbeidsprosjekt!

  Her er teamet på vei inn til en selger, prosjektvestene med logoen viser tydelig hvem de representerer!

  Aktiviteter

  Noen eksempler fra Ullern Frivilligsentrals dugnad

   

  Kirkens Bymisjons Oransjeskjerf-kampanje

   

 • Våre tjenester

  Finne frem, registrere, beskrive og fotografere salgsgjenstander

  Annonsering av salgsgjenstander

  100 % av salgsinntekt føres over til eget fond for videreutvikling

  Integrering og nettverksbygging mellom frivillige og flyktninger i lokalmiljøet

  Referanser gir jobbmuligheter til flyktningene

 • Prosjektbeskrivelse

  Her finner du mer detaljert informasjon om hvordan vi jobber, og planene fremover!

 • Kontakt oss

  Send oss gjerne en e-post med informasjon om noe du ønsker å selge, eller med spørsmål om prosjektet!

 • Følg oss i mediene!

  Facebook

  Oppslag i Akersposten